Ochrana proti pronikání hluku

Rok od roku zvyšující se hluk přidává na aktuálnosti ochrany proti hluku. Proto jsou plastová okna se svými vícekomorovými profily účinnou ochranou proti hluku. Ale samozřejmě za ochranu hluku nezodpovídá jenom konstrukce profilů tlumící zvuk, ale teprve souhra tloušťky skla, mezery mezi okenními tabulemi a těsněním optimálně splní tento úkol. Teprve součet všech detailů tvoří prospěšný celek.

 

standardní hodnota neprůzvučnosti 32,5 [dB]
maximální hodnota neprůzvučnosti do 50 [dB] (na přání zákazníka)

^