Rady při výběru plastových oken

ještě několik připomínek k výběru plastových oken

Pro individuální stavebníky přichází tento moment v úvahu většinou jednou za život, vzhledem k předpokládané životnosti plastových výrobků, proto by své rozhodnutí měl každý pečlivě zvážit. Základem výrobků je profilový systém o němž by měl zákazník vědět, má-li atest státní zkušebny (CSI nebo ITC), případně značku RAL a je-li certifikován systém řízení jakosti výroby dle norem ISO 9000. Podstatný vliv na kvalitu finálního výrobku má výrobce oken. Zákazník by se měl zajímat o to, má-li tento výrobce své výrobky certifikovány, nebo ještě lépe, má-li certifikován systém řízení jakosti podle některé z norem ISO 9000.
Užitnou hodnotu oken podstatným způsobem ovlivňuje použité sklo a jeho tepelně -izolační vlastnosti, které jsou udávány koeficientem k. Obecně platí v tomto případě, čím nižší je hodnota k, tím lepší jsou tepelně izolační vlastnosti skel. Například norma v sousední SRN stanoví, že se nesmí používat výrobky s k vyšším jak 1,8. Bohužel jsou u nás výrobci, kteří využívají neinformovanosti zákazníků a neexistence adekvátní normy v naší republice a prodávají své výrobky se skly, které mají hodnotu k = 2,8 - 3,0. Zákazník by se měl zajímat rovněž o systém okování oken. Pro zajištění těsnosti výrobků by měla být maximální vzdálenost uzavíracích bodů na obvodu výrobku do 800 mm. Nedílnou součástí dodávky je také kvalitní montáž a servis po dobu životnosti výrobků.
Z těchto důvodu doporučujeme věnovat výběru plastových oken maximální pozornost a předejít pak případnému rozčarování v průběhu používání těchto výrobků.

Dobrý výrobek Vám začne šetřit náklady především v budoucnu úsporami finančních prostředků vynakládaných na teplo.

 

^