Klady a zápory plastových oken

Plastová okna jsou na stavebním trhu v zahraničí známa již několik desítek let, u nás došlo k výraznému prosazování na trhu počátkem 90.let. V průběhu těchto let doznala velkých změn co do sortimentu, ceny a kvality. Během těchto let si získala mnoho příznivců vzhledem ke snadné údržbě, vysoké životnosti, estetičnosti a podobně, ale zároveň si získala řadu odpůrců. Hlavním argumentem těchto odpůrců jsou plísně vznikající po montáži plastových oken do stavebních objektů. Málokdo si ale klade otázku, proč k tomuto jevu dochází. Jak všichni dobře víme, po instalaci běžného plastového okna dojde k úplnému uzavření místnosti a pokud místnost není v průběhu několika týdnů vyvětrána může dojít za nějaký čas ke tvorbě nežádoucích plísní. Tyto plísně vznikají hlavně nedostatečně zatepleným obvodovým pláštěm budovy a právě to je moment, kdy plastové okno se svými vysokými tepelnětechnickými vlastnostmi předčí tepelnětechnické vlastnosti stávajícího obvodového pláště. Na místech, kde se projevuje nedostatečné zateplení obvodového pláště dochází ke srážení vlhkosti a následně tedy k tvorbě plísní a hub.

Plastová okna jsou osazována v tradiční bytové zástavbě, či v panelových domech. Je vždy lepší provádět celý zateplovací systém na objektu komplexně čímž se v budoucnosti zabrání nežádoucímu úniku tepelné energie včetně výskytu již zmiňovaných plísní. Na mnohé starší domy z důvodu členitosti fasády nelze použít zateplovací systém.

Podpora přiměřeného a regulovaného větrání obytných místností se dostává v poslední době do popředí zájmu odborníků ve stavebnictví především proto, aby se zamezilo negativním projevům, které zde již byly zmíněny. Aby byla zaručena přirozená infiltrace vzduchu přes plastové okno nabízí řada výrobců plastových oken různé úpravy, které proudění vzduchu podporují.
Nejjednodušším způsobem je úprava obvodového těsnění okna tak, aby nedosedalo na styk křídla a rámu na části obvodu okna. Výměna vzduchu tímto oknem je permanentní a množství vyměněného vzduchu je přímo úměrná síle větru. V mnoha případech jsou potom u takového okna zhoršeny tepelně izolační vlastnosti, především v zimních měsících.

Dalším možným způsobem je montáž větracích mřížek do křídla, nebo do rozšiřovacího profilu rámu. Ovládání těchto mřížek je ruční. Intenzita větrání těmito mřížkami je tedy ovlivněna uživatelem v místnosti. Jejich pořizovací cena, která se pohybuje řádově okolo 1.000-2.000,-Kč za metr délky je určitým nedostatkem, stejně tak jako jejich stavební výška, která snižuje prosklenou část okna. Cenově ještě méně příznivé i když uživatelsky příjemné jsou systémy výměny vzduchu, které je možno montovat do parapetního prostoru a které jsou ovládány automatikou. Některé z nich díky vestavěnému ventilátoru a rekuperačnímu výměníku jsou schopny čerstvý vzduch vháněný do místnosti předehřívat. Výhodou je jejich plnoautomatická funkce, která umožňuje v místnosti udržovat klima dle nastavených parametrů.

Další z možností jak zajistit větrání místností je použití kování, které v určité poloze umožňuje udržet minimální větrací štěrbinu mezi rámem a křídlem. Nevýhodou je opět ruční ovládání uživatelem v místnosti.
Kompromisním řešením je konstrukce větrací klapky umístěné v profilu křídla. Základní pracovní součástí tohoto systému je větrací klapka umístěná ve spodním vodorovném profilu křídla, které bylo pro tento účel specielně vyvinuto. Profil je pro použití klapky profrézován přes spojovací komoru do drážky kování několika otvory, jejichž celkový průřez je pro danou funkci přesně definován. V drážce kování je pak umístěna volně otočná klapka zavěšená ve dvou ložiskových domečcích. Tvar klapky zajišťuje její automatickou funkci. V klidovém stavu je klapka otevřená a vzduch z vnějšího prostředí může bez zábran proudit do drážky okna. V drážce se vzduch obrátí a přes odvětrávací těsnění vstupuje do místnosti.

V případě, že na klapku začne působit proud vzduchu způsobený vyšší rychlostí větru, klapka změní svou polohu a uzavře průchod vzduchu směrem do místnosti. Tím je zamezena možnost vzniku průvanu v místnosti. V okamžiku, kdy vítr ustane, klapka se vrátí samočinně do výchozí polohy a bezprůvanové větrání opět funguje.

Příjemná výměna vzduchu bez vlajících záclon je tedy díky této klapce zajištěna i za velice silného větru. Příjemné je i zjištění, že cena tohoto zařízení je do 200,- Kč.

Závěrečné shrnutí výhod použití bezprůvanového větracího systému ve stavbách:

  • trvale zajištěné větrání neovlivněné obsluhou
  • zamezení vzniku průvanu při zvýšených rychlostech větru
  • neporušení vzhledu okna
  • možnost dodatečné montáže , nebo demontáže dle přání uživatele
  • vysoká zvuková izolace
  • zachovaná dobrá tepelná izolace
  • trvale zajištěným větráním snížení rizika vzniku plísní a hub v místnostech
  • příznivá a dostupná cena

Nákres bezprůvanového větracího systému:

 

^